Dotácia pre kluby


SZC ponúka možnosť dotácie klubov s cyklistami a cyklistkami U23 aj v odvetví MTB. Termín pre doručenie žiadosti o dotáciu pre rok 2018 je 30.04.2018.

Podpora klubov s cyklistami a cyklistkami U23 v rýchlostných odvetviach cyklistiky.
CC, Dráha, Cyklokros, MTB.

Podmienky pre čerpanie dotácie:

 1. Organizácia je aktuálnom roku pridelenia dotácie registrovaná na Slovenskom Zväze Cyklistiky (ďalej len „SZC“).
 2. Počet členov organizácie sú minimálne 3 cyklisti/cyklistky (pre rok 2017) a minimálne 4 cyklisti/cyklistky (pre roky 2018 a ďalej) s vydanou licenciou SZC v kategórii U23.
 3. Cyklista/cyklistka zaradený/á do programu dotácie je v prípade nominácie reprezentačným trénerom povinný zúčastniť sa pretekov družstva Slovenskej Reprezentácie. V prípade porušenia vyššie uvedených pravidiel bude cyklista/cyklistka v aktuálnom i nadchádzajúcom roku vyradený/á z programu dotácie.
 4. Organizácia doručí na sekretariát SZC žiadosť o čerpanie dotácie a to najneskôr do 30.septembra v aktuálnom roku pridelenia dotácie. Žiadosť môže byť doručená poštou alebo e-mailom (kontaktná osoba je koordinátor cestnej cyklistiky). Súčasťou žiadosti je menný zoznam cyklistov s číslom licencie SZC a UCI kódom, zoznam štartov v Slovenskom pohári, zoznam štartov za RD Slovensko, umiestnenia na Majstrovstvách Slovenska v danom roku.
 5. Do 15.októbra bude spracovaná tabuľka dotácie pre jednotlivé organizácie a následne si organizácia môže požiadať o preplatenie nákladov na činnosť za danú sezónu do 31.októbra.

Rozdelenie dotácie:

 1. Na základe kvantity, 20% celkovej sumy dotácie. Počíta sa každý cyklista/cyklistka U23, ktorý/á sa zúčastnil aspoň piatich kôl Slovenského pohára, alebo piatich zahraničných pretekov. Celková suma sa vydelí počtom cyklistov/cyklistiek = koeficient za počet a ten sa následne vynásobí počtom cyklistov/cyklistiek jednotlivých organizácií.
 2. Na základe počtu štartov v Slovenskom pohári. Počíta sa každý štart cyklistu/cyklistky zaradených v prvom bode. 20% celkovej sumy dotácie sa vydelí celkovým počtom štartov = koeficient za štarty v Slovenskom pohári a ten sa vynásobí počtom štartov jednotlivých organizácií.
 3. Na základe štartov za RD Slovensko v odvetviach CC, MTB, CX, Dráha. Počíta sa vždy cyklista/cyklistka zaradený v prvom bode za deň v RD. V prípade dvojetapy alebo štartu vo viacerých disciplínach v jednom dni, je to stále iba jeden deň v RD. 20% celkovej sumy dotácie sa vydelí počtom dní v RD = koeficient štartov za RD a ten sa vynásobí počtom štartov jednotlivých organizácií.
 4. Na základe umiestnenia na Majstrovstvách Slovenska v odvetviach CC, MTB, CX, Dráha v redukovanom poradí bez elite pretekárov.
  • disciplíny Preteky jednotlivcov, Časovka jednotlivcov, XCO, Omnium, Cyklokros sa hodnotia: 1.m 5b; 2.m 3body; 3.m 1bod.
  • disciplíny Časovka tímov, XCM, XCE, ostatné dráhové disciplíny sa hodnotia: 1m. 3body; 2.m 2body; 3.m 1bod.
  • 20% celkovej sumy dotácie sa vydelí počtom získaných bodov = koeficient za MSR a ten sa vynásobí počtom bodov jednotlivých organizácií.
 5. Na základe počtu UCI bodov v disciplínach CC, MTB, CX, Dráha. UCI body CC x 10; UCI body CX, MTB x 5, UCI body Dráha x 0,5. 20% celkovej sumy dotácie sa vydelí celkovým počtom bodov už vynásobených za jednotlivé disciplíny = koeficient za UCI body a ten sa vynásobí počtom bodov už vynásobených za jednotlivé disciplíny za jednotlivé organizácie. Do tohto hodnotenia sa nezapočítavajú body získané na Majstrovstvách Slovenska.Suma dotácie pre jednotlivé organizácie je súčet jednotlivých bodov podpory.

Záverečné ustanovenia:

 • V tejto podpore nie je zahrnutý klub Dukla Banská Bystrica.
 • O podporu sa môže uchádzať každý klub, ktorý spĺňa podmienky pre čerpanie dotácie.
 • Výsledky sú počítané vždy spätne za posledný rok, to znamená CC, MTB a Dráha od 1.10. do 30.9. prípadne sa to môže posunúť podľa termínu Majstrovstiev Sveta v danom roku. Cyklokros od prvých pretekov v sezóne, podľa kalendára SZC, prípadne RD CX.

Oficiálny dokument na prezretie tu a na stiahnutie tu.

Oficiálny zdroj

Obsah tohto článku pochádza z oficiálneho zdroja cyklistikaszc.sk alebo spdh.sk. Ak sa jedná o obsah dokumentu, jeho originálne znenie a formu nájdete v odkaze pod príspevkom.

Pridaj komentár