Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú dôverné a sú zdelované tretím stranám len vo výlučne nutnom rozsahu. Zároveň kupujúci súhlasia s tým, že ich adresa a kontaktné údaje budú odovzdané dopravcovi len za účelom zvýšenia úspěšnosti doručenia zásielok.