SNOWPARADE 2017 – Propozície


Zažite adrenalínovú zábavu na svahu v spoločnosti TOP športovcov ako Filip Polc. V sobotu 25.2.2017 zažijete v Bachledke perfektný adrenalínový deň na svahu. Pretekať budeme v disciplíne zjazd po slalomovej dráhe s prekážkami a večerný dual slalom. Pretekať môžete na bicykloch, snowscootoch a skki trikke. Po adrenalínovej zábave na svahu sa domov nechystajte. Zábava pokračuje na after párty v aprés ski bare La Gamba.

 

Propozície Snowparade 25.2.2017 BACHLEDKA Ski & Sun

Názov preteku: Snowparade
Usporiadateľ: BACHLEDKA Ski & Sun
Organizátor: BACHLEDKA Ski & Sun
Termín konania: sobota 25.2.2017
Miesto konania: BACHLEDKA Ski & Sun

Trať:

 • Snowscoot
  • trať na zjazdovke Furmanec I. + prekážky zo snehu
 • Bike
  • trať na zjazdovke Furmanec I + prekážky zo snehu
 • Skki trikke
  • trať na zjazdovke Furmanec I + prekážky zo snehu

Disciplíny:

 • Zjazd na bicykloch (kategória: OPEN od 15 rokov)
 • Zjazd na snowscootoch (kategória: OPEN od 15 rokov)
 • Zjazd na skki trikke (kategória: OPEN od 15 rokov)
 • Dual slalom na snowscootoch a skki trikke systém pavúk – poradie podľa štartovacích čísel. (kategória: OPEN od 15 rokov)

Prezentácia: Bistro La Gamba Ski Bachledova, pri spodnej stanici lanovky.

Časový harmonogram 25.2.2017:

 • 8.00 – 9.30
  • Registrácia pre bike aj snowscoot
 • 8.45
  • Riders meeting !! (pred bistrom La Gamba)
 • 9.00 – 11.00
  • Voľný tréning Bike
 • 9.00 – 12.00
  • Voľný tréning Snowscoot, Skki trikke
 • 12:00
  • Štart finále bike
 • 12:30
  • Štart finále snowscoot
 • 13:00
  • Štart finále skki trikke (2 kolá)
 • 14:00
  • pred bistrom La Gamba.
 • Večerný program
 • 16:00
  • Štart dual slalom / Snowscoot (metóda pavúk)
 • Po odjazdení Snowscoot – dual slalom na Skki trikke. (metóda pavúk)
 • Po finále odovzdanie ceny najrýchlejšiemu pretekárovi – víťazovi.
 • 19:00
  • After party v Aprés ski bare La Gamba

Podmienky štartu Bike / Snowscoot / Skki trikke

 • štart na vlastné nebezpečenstvo
 • prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
 • pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
 • bicykel / snowscoot /skki trikke v dobrom technickom stave. (Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami)
 • Zakazuje sa používať pneumatiky s oceľovými hrotmi!
 • Vzhľadom na to, že sa preteky organizujú za plnej prevádzky lyžiarskeho strediska, zakazuje sa pretekárom akýkoľvek pohyb na bicykli mimo vyznačenej trate, v prípade porušenia tohto nariadenia Vám bude odobratý skipas!

Prihlášky: Online na bachledka.sk od 1.2.2017 – 22.2.2017 (do 20:00h) alebo pri prezentácii.
Štartovné bike/snowscoot:

 • Jednotné štartovné 25 EUR – platí sa na mieste pri prezentácii, štartovné sa nevracia.

Pretekári, ktorí sa chcú zúčastniť obidvoch pretekov majú zvýhodnené štartovné 30 EUR. V cene štartovného je zahrnutý celodenný skipas v deň preteku, štartovací balíček a welcome drink ako aj vstup na after party. Pri kúpe cez internet kávička v novom Bufete Furmanec zdarma.

Ceny a odmeňovanie:

Bike/Snowscoot/Skki trikke/ Večerný dual slalom – snowscoot/skki trikke

 1. miesto: pohár plus vecné ceny
 2. miesto: pohár plus vecné ceny
 3. miesto: pohár plus vecné ceny

Ostatné ustanovenia:

 • Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
 • Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu
 • Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku
 • Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda
 • Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem
 • Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom
 • Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach
 • Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch
 • Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa
 • V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
 • V prípade nevhodných snehových podmienok na trati sa môže pretek presunúť na zjazdovku.

Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na bachledka.sk alebo facebooku.
Kontakt: Riaditeľ pretekov: Dušan Šiška, info@bachledka.sk

Pridaj komentár