SPDH 2017 – Propozície – 4.kolo + MSR, Kubínska Hoľa


 

Registrácia

 

Štartová listina

Trať: 
Štart ‐ 1355 m.n.m.
Cieľ ‐ 725m.n.m.
Dĺžka ‐ 3100 m
Prevýšenie ‐ 630 m

Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky. Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do
1.8.2017 tck.zilina@gmail.com.

Časový harmonogram:

Piatok možnosť registrácie od 18.00 – 19.00 hod. Piatok pojazd v prípade väčšieho záujmu od 12.00 hod. do 18.00 hod., cena 12 €.

Sobota 5.8.2017

09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 3 SM, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 6.8.2017

08.30 ‐ 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále

Stupne víťazov 15‐20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017.
Podmienky štartu: podľa článku SP 1.14 pre všetky kategórie. Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo‐technických predpisov SZC pre MTB. Kamery môžu byť umiestnené len na šilte prilby alebo bicykli, nesmú byť pevne pripevnené k prilbe. Pre všetky kategórie sú povinné nasledujúce ochranné pomôcky/chrániče:

 • prilba na celú tvár (ang. Full face helmet) musí byť správne nosená pri pretekoch ako aj
  tréningoch na trati
 • chrániče chrbta, lakťov, kolien z pevného materiálu
 • polstrovanie na holene a stehná
 • široké, dlhé nohavice zhotovené z oderu odolného materiálu a s inkorporovanou
  ochranou pre kolená a lýtka z pevného materiálu, alebo krátke nohavice širokého
  strihu z odolného materiálu plus chrániče kolien a lýtok/holení s pevným povrchom
 • dres s dlhým rukávom ‐ dlhé rukavice
 • Štart na vlastné nebezpečenstvo
 • Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
 • Bicykel v dobrom technickom stave

Prihlášky: Online od stredy 26.7.2017 do stredy 3.8.2017 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energi nápoj ‐ iontový nápoj. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate. Obhliadka trate pred, alebo po tréningu.

Úhrada štartovného cez internet banking

EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný
prihlasovacím systémom VOS, Banka: VÚB, IBAN: SK3402000000003051463359

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017.

Ubytovanie:
Chata na: www.kubinskahola.sk, www.hotelgreen.sk, www.usovy.sk,
www.penzionkubinska.sk, www.chatahola.sk, www.kuria.sk, www.chatatrafo.sk,
www.cityhotelpark.sk

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa aj na trati.

Ostatné ustanovenia:

 • Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2017.
 • Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 • Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
 • Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
 • Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
 • Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
 • Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
 • Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné
  stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
 • Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených
  miestach.
 • Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov
  a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
 • Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5
  minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
 • V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia
  pretekov.

Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, facebook.com/spdh2017,
bang.sk, biker.sk  a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt: Riaditeľ pretekov:  Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336
Schválené 21.5.2017 Komisiou MTB DH/4X

One comment on “SPDH 2017 – Propozície – 4.kolo + MSR, Kubínska Hoľa

  Pridaj komentár